rijschool fury

Rijbewijs vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid bestaat uit twee delen:

 • Een basiskwalificatie
 • Een nascholing van 35 lesuren, te volgen in 5 lessenreeksen van 7 uren. Elke lessenreeks levert punten op. Na vijf jaar kan het rijbewijs verlengd worden, mits 35 punten voorgelegd kunnen worden.

Mininimumleeftijd

 • Rijbewijs C: 18 jaar
 • Rijbewijs D: 21 jaar
 • Uitzondering:
  • Vanaf 18 jaar enkel voor geregeld vervoer binnen België met een traject van maximum 50 km.
  • Vanaf 20 jaar enkel geldig voor personenvervoer in België.

Vrijstellingen

Zijn vrijgesteld van het examen voor het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid, degenen die een rijbewijs hebben verkregen:

 • van groep C voor 10 september 2009;
 • van groep D voor 10 september 2008.

Controle

Het feit dat de bestuurder houder is van een bewijs van vakbewaamheid uit zich in het aanbrengen van de communautaire code 95 gevolgd door de vervaldatum (in principe 5 jaar geldig):

 • Op het rijbewijs .
 • Op het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid;
 • Voor de personen die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs:
  • Op het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten;
  • Op het daartoe bestemde certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten.

Niet alleen het getuigschrift van vakbekwaamheid is in tijd beperkt: de bestuurders van de voertuigen van groep C en groep D zijn eveneens onderworpen aan een medische controle met beperkte geldigheidsduur. Ook deze datum moet gecontroleerd worden.

Opmerking: het overschrijden van de geldigheidsdatums van het rijbewijs van groep C of groep D betekent niet dat de andere categorieën (A3, A, B) niet meer geldig zijn. Deze blijven, tot andersluidende wetgeving dit weerlegt, geldig. Ondanks het verstrijken van de geldigheidsdatum van het bewijs van vakbekwaamheid kan de bestuurder nog met deze voertuigen rijden met uitsluiting van elk commercieel transport. Ook de uitzonderingen in infra genoemd blijven van toepassing.

[1] K. B. 4 mei 2007 (B. S. 10 mei 2007) gewijzigd bij K. B. 18 september 2008 (B. S. 23 september 2008), 28 novermber 208, (B. S. 9 december 2008), K. B. 16 juli 2009 (B. S. 29 juli 2009) KB 25 januari 2011 (B. S. 7 februari 2011).