rijschool fury

Nascholingen

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid stelt extra eisen aan het behalen van het rijbewijs (basiskwalificatie) voor nieuwe beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtwagenchauffeurs om nascholing te volgen.

Wie vanaf 10 september 2008 het rijbewijs D of vanaf 10 september 2009 het rijbewijs C behaalt en hiervan ook professioneel wenst gebruik te maken, moet naast de rijbewijsexamens ook bijkomend 2 theorie- en 2 praktijkexamens afleggen over de vakbekwaamheid.

Wie slaagt voor al deze examens is vakbekwaam en bekomt een getuigschrift van basiskwalificatie.

Alle professionele bestuurders (ongeacht wanneer het rijbewijs behaald werd) dienen ook nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum (35 uur over een periode van 5 jaar).

Let wel, deze wijzigingen zijn enkel van toepassing op bestuurders die hun rijbewijs behalen na 01/02/2013 en dit vanaf de eerste 35 uur nascholing.

Voor alle andere chauffeurs treedt deze regeling pas in werking vanaf de 2de cyclus van 35 uur nascholing.

Hierbij een overzicht van de wijzigingen:

  • De gekozen nascholingen moeten minstens 1 opleiding bevatten met volgende onderwerpen:
    • Nascholing in rationeel rijden (vb. Eco-driving, Defensief rijden, Ladingzekering,…)
    • Toepassen van de voorschriften (vb. Rij- en rusttijden – digitale tachograaf,…)
    • Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (vb. EHBO, Ergonomie,…)
  • Minstens 1 van de door de bestuurder gekozen opleidingen moet een module Defensief en/of Eco-driving zijn, met minimum 3 uur praktijk per bestuurder (lees: de deelnemer zit minimum 3 uur zelf aan het stuur, gespreid over een periode van 35 uur nascholing)

Bekijk ons aanbod hier